11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


დენიტა ბიბილეიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მარტოხელა

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 595-37 88 73
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-79
ელფოსტა : d.bibileishvili@gtu.ge
განათლება :

• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი,
• მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ფიზიკური ქიმია, ქიმიის მასწავლებელი;
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი , აკადემიური დოქტორი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს სულ 68 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 24 სამეცნიერო სტატია, 29 კონფერენციის თეზისები, 11 სახელმძღვანელო და 4 გამოგონება (საავტორო მოწმობა)

1. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი 2009 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

2. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლი¬ნის ჩასახვისა და განვითარე¬ბის მოკლე ისტორია, ქიმი¬უ¬რი თერმოდინამიკა) 2013 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

3. Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов (Международный журнал-«Научные новости грузии», №2(6),2010 Кутаиси ст.51-54);

4. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод.(Georgian enginering news (GEN) №4, 2011 pp. 84-86);

5. ბარიუმის რიგი ბორატების DOf,298 , SO298 და Cp,298 დადგენა სტრუქტურული ანალოგიის მეთოდით (საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 13(1) 2013, გვ.84-86)
კვლევის სფერო :

ქიმია, ფიზიკური ქიმია, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

ელექტროქიმიისა და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია , ტექნიკოსი (1969-72წწ)
2. ასპირანტურა - მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური იმსტიტუტი (1978-1981წწ)
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფრ.მეცნ.თანამშრომელი, დოცენტი, ასოც.პროფესორი, სრ.პროფ (1972-დღემდე)
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის აკადემიის ელემენტორგანულ ნაერთთა