15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


დენიტა ბიბილეიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მარტოხელა

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 595-37 88 73
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-79
ელფოსტა : d.bibileishvili@gtu.ge
განათლება :

• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი,
• მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ფიზიკური ქიმია, ქიმიის მასწავლებელი;
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი , აკადემიური დოქტორი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს სულ 68 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 24 სამეცნიერო სტატია, 29 კონფერენციის თეზისები, 11 სახელმძღვანელო და 4 გამოგონება (საავტორო მოწმობა)

1. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი 2009 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

2. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლი¬ნის ჩასახვისა და განვითარე¬ბის მოკლე ისტორია, ქიმი¬უ¬რი თერმოდინამიკა) 2013 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

3. Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов (Международный журнал-«Научные новости грузии», №2(6),2010 Кутаиси ст.51-54);

4. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод.(Georgian enginering news (GEN) №4, 2011 pp. 84-86);

5. ბარიუმის რიგი ბორატების DOf,298 , SO298 და Cp,298 დადგენა სტრუქტურული ანალოგიის მეთოდით (საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 13(1) 2013, გვ.84-86)
კვლევის სფერო :

ქიმია, ფიზიკური ქიმია, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

ელექტროქიმიისა და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია , ტექნიკოსი (1969-72წწ)
2. ასპირანტურა - მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური იმსტიტუტი (1978-1981წწ)
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფრ.მეცნ.თანამშრომელი, დოცენტი, ასოც.პროფესორი, სრ.პროფ (1972-დღემდე)
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის აკადემიის ელემენტორგანულ ნაერთთა