15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


თამაზი ქარქუსაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, მეუღლე და ერთი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული

მობ : 599-38 79 00
ელფოსტა : t.karkusashvili@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია,
ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
01.09.1978- 22.06.1984.
საქართველოს საინჟინრო–ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარული ინსტიტუტი
იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 2004–2007. წ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
იურისტი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 27 სამეცნიერო შრომა, 1 პატენტი
Чиракадзе Г.Г., Вардосанидзе Г.О., Апхазава П.Н., Абу-Хелал Т., Чачуа Н.Д., Гамкрелидзе Н.Э.
Способ по¬лучеия кре¬мнийсодержащих азо¬красителей или азопи¬гментов. (А.с. 1684296. С 09 В 39/00, 10.03.1988. БИ №8, 15.10.91.)
(მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა)
კვლევის სფერო :

• მეტალორგანული ნაერთები;

• სილიციუმორგანული მასალები;

• ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია;

• ინდოლშემცველი აზოსაღებრები;

• ინდოლშემცველი აზოპიგმენტების სინთეზი;

• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრები;

• კერამიკული მასალების მოდიფიცირება;

• სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთების რადიაციულ-ქიმიური გარდაქმნები;

• ორგანო-სილიკაგელის საფუძველზე დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა მხატვრული საღებავები;

• ორგანულ ნაერთთა ფიზიკო-ქიმიური კვლევის მითოდები (ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი და მას სპექტროსკოპია);

• სამეცნიერო-მეთოდური კვლევის საკითხები.
სამუშაო გამოცდილება :

28.09.2009 წ. სტუ. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. მოწვეული პროფესორი.

29.04.2009 წ.წ. სტუ, ორგანული ქიმიის მიმართულება, ლაბორატორიის გამგე.

18.09.2006-2009 სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, მოწვეული სპეციალისტი (პედაგოგი) საათობრივი ანაზღაურებით.

01.09.1995 წ. -10.07.2006 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი.
02.09.1991 წ.-01.09.1995 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ასისტენტი.

01.09.1986 წ.-02.09.1991 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი.
28.10.1978 წ.-01.09.1986 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ლაბორანტი.

01.10.1976 წ.-28.10.1978 წ. ტრესტ ”კავკაზელექტროქსელმშენი” მემონტაჟე.