14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


ელიზბარი ელიზბარაშვილი

დოქტორი
მოწვეული პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 302

მობ : 593-35 75 38
ელფოსტა : elizbarashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია) – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
22 მარტი, 2006
დისერტაცია: „აზო, აზომეთინურიდაპირიდონულიჯგუფისშემცველიფუნქციურისაღებრებისსინთეზიდაკვლევა“
კონსულტანტი: პროფ. გ. ჭირაქაძე, პროფ. შ. სამსონია

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია)– თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16 დეკემბერი, 1998
დისერტაცია: „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე

ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
18 ივნისი, 1993
თემა: „ო–ტრიმეთილსილილსოქსიფენილაზო–2–ნაფთოლის სინთეზი და საამქროს დაგეგმარება 15000 კგ/წელი წარმადობით“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე
პუბლიკაციები :

38 სტატია, 43 კონფერენციის თეზისი, 1 პატენტი, 7 სახელმძღვანელო , 6 ელექტრონული წიგნი (სრული ნუსხა მოცემულია დანართის სახით)
კვლევის სფერო :

• რამოდენიმეპირიდონისრგოლისშემცველიფლოურესცენსიულისაღებრების სინთეზი, თვისებების შესწავლა და გამოყენება დეფექტროსკოპიაში

• ეგზოციკლურიდაციკლურიაზომეთინურისაღებრებისსინთეზი, თვისებებიდაგამოყენება

• ფოტოანიზოტროპულითვისებებისმქონესაღებრებისსინთეზი, თვისებების კვლევა და გამოყენება ოპტიკური დამამახსოვრებელ მოწყობილობებში

• ახალიაზოსაღებრებისსინთეზიფაზათშორისიკატალიზისპირობებში

• ორიანმეტიაქტიურიცენტრისმქონეახალიფაზათშორისიკატალიზატორები

• სხვადასხვაკლასისსაღებრებისმდგრადობისშესწავლაოზონისზემოქმედებისმიმარ, ოზონისდოზიმეტრია
სამუშაო გამოცდილება :

01.05-2013- დღემდის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ორგანულ და მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

04.2012-11-2012 შპს „ბერტას“ ტექნოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი

11.2011–04.2012– საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ქიმიის კონსულტანტი

05.2006 - დღემდის პროფესორი,ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

03.2007 –02.2011 სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი

02.2007 – 03.2007 სტუ–ს ქიმიური ტექნოლოგიისადა მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

01.1999- 05.2006 დოცენტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

09.2000- 05.2006 დოცენტი, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიისა და საყოფაცხოვრებო მასალების ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11.1992- 01.1999 უფ. ლაბორანტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მიღებული ჯილდოები :

2000 ჯ.სოროსისგრანტი
1993-1994 ჯ.სოროსისასპირანტი
1992 პირველიპრემია (პირველიღიაკონფერენციაორგანულქიმიაში, თსუ)
საერთაშორისო კონტაქტები :

აშშ, საბერძნეთი, თურქეთი, ირანი, ინდოეთი, მალაიზია, ინდონეზია, ავსტრალია, პაკისტანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ჩინეთი, გერმანია, ბრაზილია, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი, მაკედონია პოლონეთი და სხვა.
აღიარება :

ციტირების ინდექსი 9