15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ზურაბი გელიაშვილი

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული- მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 237

მობ : 599-31 64 68
ტელ : 2-33 52 01
შიდა : 67-79
ელფოსტა : z.geliashvili@gtu.ge
განათლება :

1990წ. სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი;
1998 წ. - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (ორგანული ქიმია).
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 47 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 5 სახელმძღვანელო და 1 პატენტი
კვლევის სფერო :

• თიოფენისა და მისი ფუნქციური ნაწარმების სინთეზი

• არაორგანულ მატრიცებზე ორგანული ფრაგმენტების იმობილიზაცია,

• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრებისა და აზოპიგმენტების სინთეზი

• მაკროციკლური პოლიაზომეთინების სინთეზი და თვისებების შესწავლა
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან- სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი;

2009-2013 წწ. სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2007 წლიდან- ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2006-2009წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის მიმართულება, ასოც. პროფესორი;

1999 -2006 წწ. ტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, დოცენტი;

1996-1999 წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი;

1982-1984 წწ. რუსთავის ქიმიური ქარხანა, ზეინკალი;

1981-1982 წწ. გორის ბამბეული-ქსოვილების კომბინატი, ზეინკალი.