15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნონა ბოლქვაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 505

მობ : 599-70 75 32
ტელ : 2-06 517 67
შიდა : 6032
ელფოსტა : nona.aia@rambler.ru
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგია-1980-1985 წწ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა - 1988-1991 წწ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ - ქიმიკოს- ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1. Р.А. Алиева. В.И. Марданова. Г. В. Цинцадзе . Определение констант устоичивости комплексов некоторых металлов с азопроизводными ацетилацетона Химический журнал Грузии 2011 г т.11. 3 с. 279-280


2. Р.А. Алиева. В.И. Марданова. Г. В. Цинцадзе. Т.Н. Тусиашвили. Определение констант устоичивости комплексов некоторых переходных металлов с азопроизводными ацетилацетона Химический журнал Грузии 2011 г т.11. 2 с. 259-260


3. Г. В. Цинцадзе. Т.Н. Тусиашвили... Концентрирование меди хелатообразующим сорбентом с фрагментами тиосемикарбазида в анализе сточных вод Химический журнал Грузии 2012 г т.12. 2 с. 141-143


4. Г. В. Цинцадзе. Р.А. Алиева. . Т.Н. Тусиашвили.... Спектрофотометрическое исследование взаимодействия в системе молибден-2-3-4- триокси-4-сульфоазонафтол- гидрофоные амины


5. მ. მაისურაძე; გ. უგულავა; ნ. გახოკიძე....ბენზოთიოფენფურობენზო ტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები//საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013 წ. ტ. 13. 1. გვ. 178-181
6. M.Maisuradze; G. Phalavandishvili; M. Matnadze... Some New Derivatives of 3H- benzo(b) Furobenzotriazole//Jurnal Chemistry and Chemical Engineering. USA. vol.7 2013


7. მ. ცინცაძე; გ. ცინცაძე. ქიმიის ისტორია (უძველესი დროიდან მეთვრამეტე საუკუნემდე) ნაწ. 1; გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, 2009 წ.
კვლევის სფერო :

კოორდიანციული ნაერთების ქიმია
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია
ქიმიის ისტორია
სამუშაო გამოცდილება :

1986-1989 წწ-სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „სხივი“
1992-2002 წწ -სტუ-ის ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრა; უმცროსი მეცნიე-თანამშრომელი
2002-2004 წწ. სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი
2004-2006 წწ- სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, დოცენტი
2006-2007 წწ- სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, ასოცირებული პროფესორი
2007 წლიდან დღემდე სტუ-ის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცრებული პროფესორი
საერთაშორისო კონტაქტები :

ესპანეთი, მადრიდი- საერთაშორისო სკოლა „ასენტო ესპანოლ“ (2006 წლიდან)
ესპანეთი, გრანადა- საერთაშორისო სკოლა „ელესე“ (2010 წლიდან)
დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი - ინგლისური ენის საერთაშორისო ცენტრი (2010 წლიდან)
IEARN (International Education and Resource Network)-ის საერთაშორისო კონფერენციები (2007 წელი - ეგვიპტე; 2009 წელი-იფრანი- მაროკო; 2010 წელი-კანადა; 2013 წელი-ქატარი)