15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


გივი ცინცაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ორი შვილი და ოთხი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 507

მობ : 599-11 01 05
ტელ : 2-38 45 55
შიდა : 6503
ელფოსტა : g.tsintsadze@gtu.ge
განათლება :

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1971 წელს მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

საშუალო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 400-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 40 სახელმძღვანელო და 7 მონოგრაფია. ავტორია 1 პატენტის.
ზოგიერთი სამეცნიერო სტატია:


1. გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ვ.სერგიენკო -მეტალთა კოორდინაციული ნაერთები აცეტონის აცილჰიდრაზონთან და იზოთიოციანატურ ჯგუფებთან. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. კრისტალოგრაფია. N6. 1996.(რუსულ ენაზე).

2. გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ი.სიმონოვი, ლ.ნაფეტვარიძე, მ.ცინცაძე, ლ.ბერეჟიანი - დი-µ-ქლორო-ბის-ქლორო-აქვა-1-ეთილ-2,3-ბის-(N-მეთილკარბამოილ)-კადმიუმის კრისტალური სტრუქტურა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. არაორგანული ქიმიის ჟურნალი. ტ.42, N11. 1997. (რუსულ ენაზე)

3. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. I. პროპიონამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 268-271.

4. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ა.მამულაშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. III. ბენზამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 276-279.

5. მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე
ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.12, N2. 2012. გვ. 144-148

6. მ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია, ი.შარია, დ.გულბანი, მ.კერესელიძე, ლ. სხირტლაძე, მ.აბაშიძე
პარა-აცეტილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოლიჰიდრაზიდთან (პააბაინჰ)მანგანუმის(II), კობალტის(II), ნიკელის (II), სპილენძის(II), თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 133-136

7. გ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, მ.ცინცაძე
თუთიის ზოგიერთ ამიდთან კომპლექსნაერთების წარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 131-132.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1957-1958
საქ. მეცნ. აკადემიის გეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი

1958-1961
საქ. მეცნ. აკადემიის გეოლოგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1961-1964
სპი ანალიზური ქიმიის კათედრის ასპირანტი

1964-1965
სპი ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის ასისტენტი

1965-1971
სპი ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის დოცენტი

1971-1974
სპი ანალიზური ქიმიის კათედრის გამგე

1972-1992
სპი ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის გამგე

1992-1997
სტუ ქიმიური ტექნოლოგიის დირექტორი

1997-2003
სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის გამგე
2003-2006
სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის პროფესორი
2007-დღემდე ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, სრული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

1. უკრაინის სახელმწიფო პრემია მეცნიერებასა და ტექნიკის დარგში, მონოგრაფიისთვის „ფსევდოჰალოგენიდების ქიმია“;
2. საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში. 1987-1994 წლებში შესრულებული შრომათა ციკლისთვის „ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები: სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები“;
3. ღირსების ორდენი;
4. გ.ნიკოლაძის სახ. მედალი,
5. ივ.ჯავახიშვილის სახ. მედალი,
6. საქართველოს ქიმიური საზოგადოების საპატიო სიგელი კოორდინაციული ქიმიის განვითარებაში განსაკუთრებული დამსახურებისთვის,
ჰეიდარ ალიევის სახელობის მედალი
7. საქ. სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, 1983 წ.
აღიარება :

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
ტ.შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი