11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნანა გეგეშიძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 593-33 88 10
ტელ : 2-36 15 38
შიდა : 60-35
ელფოსტა : nana.ge18@yahoo.com
განათლება :

1992 წელი - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2006 წელი - მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს41 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია I ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008 წ.


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია II ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 წ.


• ნ.თაბუაშვილი, თ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი 2011 ტ.11 (2) გვ. 261-269


• М.Цинцадзе, А.Нариманидзе, Н.Гегешидзе, Л.Схиртладзе, И.Гвелесиани. Координационные соединения металлов с орто-аминопиридином и его метилпроизводными. Грузинский технический университет. Тбилиси 2013


• Н.Гегешидзе. Тестовые задания по общей химии Груз. технический университет. Тбилиси2013


• მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე. პრაქტიკუმი არაორგანულ ქიმიაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2013
კვლევის სფერო :

• ლითონების კოორდინაციული ნაერთებისსინთეზიაზოტ- და ჟანგბადშემცველ ლიგანდებთან (ჰიდრაზონებთან),მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
• ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის გამოკვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1978 – 1985წწ - ენერგეტიკისა და ჰიდრონაგებობების საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
1985 – 1990 წწ - ქ. თბილისი, საქართველოს კპ საბურთალოს რკსპი-ს პარტიული კომიტეტი
1990 – 1997 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ლაბორანტი
1997 – 2003 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ასისტენტი
2003 – 2006 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), უფროსიმასწავლებელი
2006 – 2009 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანულიდა ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასისტენტ-პროფესორი
2009 – 2013 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასოცირებული პროფესორი