15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


ირაკლი ქაშაკაშვილი

პედაგოგი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
1952

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
, ოთახი 426

მობ : 599-623-423
ტელ : 236-46-04
შიდა : 69-94
ელფოსტა : i.kashakashvili@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიუ¬ლი ფაკულტეტი შავი ლითონების მეტალურგიის სპეციალობით (1969-1974 წ.წ.); საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურ¬გიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დაუსწრებელი სწავლების ასპირანტურა ლითონ¬მცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების სპეციალობით (1978-1982 წ.წ.).
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

74 მეცნიერული ნაშრომი. მათ შორის: 2 აღმოჩენა; 33 სტატია; 12 კონფერენცია (სიმპოზიუმი, კონგრესი); 27 გამოგონება; 1 სასარგებლო მოდელი, 1 დეპონირებული სამეცნიერო-ტექნიკუ¬რი ანგარიში; 1 საკანდიდატო დისერტაცია და მისი ავტორეფერატი.
კვლევის სფერო :

მასალათმცოდნეობა, შავი ლითონების მეტალურგია.
სამუშაო გამოცდილება :

1973-1979 წლებში რუსთავის მეტაულურგიული ქარხნის მარტენის საამქროს მეფოლადის ხელშემწყობი, სააირე მეურნეობის ოსტატი, საღუმელე მალის ოსტატი; 1979-2005 წლებში ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლის მასალათა თვისებების ლაბორატორიის უფროსი ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრო¬მელი (საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ 1979-1990 წლებში შესურულებული 11 სამეცნიერო-კვლევი¬თი სამუშაოს ანგარიშების თანაავტორი, მათ შორის 7-ისა, როგორც სამეურნეო თემების პასუხისმგებელი შემსრულებელი), ხოლო 1984-1988 წლებში – ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონ¬მცოდნეობის და 1991-1999 წლებში – ჩა¬მოსხმის, შედუღებისა და ახალი ტექნოლოგიური პრო-ცესების კათედრის ასისტენტი, 1991-
-2005 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი (შეთავსებით), 2006-2013 წლებში – სამსხმელო წარ¬მოებისა და ახალი ტექნოლოგიური პროცესების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, 2013 წლიდან – ამავე მიმართულების სრული პროფესორი; 1996-1998 წლებში – საქართველოს სერტიფიკაციის სახელმწიფო სისტემაში რეგისტრირებული ექსპერტ-აუდიტორი ლითონ¬პროდუქციის სერტიფი¬კაციის, წარმოების ატესტაციის და ლაბორატორი¬ების აკრედიტაციის სფეროში.
მიღებული ჯილდოები :

საქართველოს სახელმწიფო პრემია ტექნიკის დარგში 1993 წელს 1975...1990 წლებში თანაავ¬ტორე¬ბთან ერთად შესრულებული ნაშრომისათვის „ეკონომიურად ლეგირებული ფოლადე¬ბისა და პროგრესული ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება-დანერგვა საწარ¬მოო ციკლში „ფოლადი – მზა პროდუქცია“.
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
აღიარება :

მეტალურგიული ტერმინების ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრან¬გული და უკრა¬ინულ-ქართულ-რუსულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრან¬გული ლექსიკონების სამეცნიე¬რო რედაქტორი