14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მასალათმცოდნეობა


გიორგი გორდეზიანი

ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 607

მობ : 551230801
ტელ : 2 36 52 87
შიდა : 64-83
ელფოსტა : g.gordeziani@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი. სტუ-ს ასპირანტურა (2002-2005), ლითონმცოდნეობა და ლითონების თერმული დამუშავება, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

22 სტატია და 1 სახელმძღვანელო
კვლევის სფერო :

ლეგირებული ფოლადებში ფაზური გარდაქმნების თერმოდინამიკური მოდელირება და წონასწორული მდგომარეობის დიაგრამების აგება. ფაზური განშრევების პროცესების კვლევა ლითონური ხსნარებისთვის
სამუშაო გამოცდილება :

1991 - თბილისის კიროვის სახელობის ჩარხმშენებელი საწარმოო გაერთიანება. თერმისტი
1992 -1997 მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. ზეინკალი; ინჟინერი
1997-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი
2004-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტი
2006-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტ-პროფესორი
2007-დან დღემდე სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. მეცნიერ-თანამშრომელი; ინჟინერი
2009-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის მიმართულება. ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

2006 - შედუღებისა და მონათესავე ტექნოლოგიების ასოციაციის პრემიის ლაურეატობა