14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


თამარი საღარეიშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 599-13 84 20
ელფოსტა : t.saghareishvili@gtu.ge
განათლება :

1984 მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახ. Ι-ელი სამედიცინო ინსტიტუტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის
მინიჭება
1974-1978 (სწავლების წლები) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ი.ქუთათელაძის სახ.ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დაუსწრებელი
სწავლების ასპირანტი სპეციალობით „ფარმაცევტული ქიმია და
ფარმაკოგნოზია“.
1967-1972 (სწავლების წლები) ქ. თბილისიდ სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის
ფარმაცევტული ფაკულტეტი, ფარმაციის სპეციალობა, პროვიზორის
კვალიფიკაცია.
1969-1972 (სწავლების წლები) რსფსრ განათლების სამინისტრო. უცხო ენების
დაუსწრებელი სწავლების სახელმწიფო ცენტრალური კურსები „ინ-იაზი“
გერმანული ენის განხრით.
1965 შვიდწლიანი მუსიკალური განათლება სპეციალობით ფორტეპიანო
2011/2012 ინგლისური ენის სწავლების I და III საფეხური.
კვალიფიკაცია :

პროვიზორი
პუბლიკაციები :

სტატიები 41
მონოგრაფია 1
სახელმძღვანელო 1
პატენტები 4
თეზისები (საერთაშორისო, ადგილობრივი კონფერენციებისა და
სიმპოზიუმების) 55
კვლევის სფერო :

ფარმაცია, ფიტოქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

პრაქტიკული, სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური
1972-1973 ქ.თბილისის №33 აფთიაქში რეცეპტარ -კონტროლიორი;
1973-1974 ქ.რუსთავის №5 აფთიაქში რეცეპტარ- კონტროლიორი;
1974-1975 ქ.თბილისის №24 აფთიაქში ქიმიკოს-ანალიტიკოსი;

1975-2014 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ი.ქუთათელაძის სახ.ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის
(ამჟამად თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის) თანამშრომელი:
1975-1976 პრეპარატორი;
1976-1981 უფროსი ლაბორანტი;
1981-1986 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1986-1992 მეცნიერ თანამშრომელი;
1992-2006 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
2006 -2012 მეცნიერ თანამშრომელი
2012 - დან დღემდე უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1997-2014 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაცევტული ქიმიის და ფარმაკოლოგიის კათედრაზე
1997-2009 მოწვეული სპეციალისტი;
2009- დან დღემდე ასოცირებული პროფესორი.