11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ილია გველესიანი

ფარმაციის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 226

მობ : 555-75 51 35
შიდა : 64-52
ელფოსტა : i.gvelesiani@gtu.ge
განათლება :

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სან-ჰიგიენური ფაკულტეტი, ჰიგიენა, სანიტარია და ეპიდემიოლოგიის სპეციალობა
კვალიფიკაცია :

კვალიფიკაცია-ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი-ექიმი, ვირუსოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია.
ზოგიერითი სამეცნიერო სტატია:
1. სამკურნალო პრეპარატის - 1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, N6, 2006. გვ.657-659. (თანაავტ.)
2. 3d –დინიტრობენზოატ-იონის შემცველი მეტალების კომპლექსური ნაერთები. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.33, N1, 2007. გვ.77-81. (თანაავტ.)
3. ახალი ჰიდრაზონი - პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.7, N3, 2007. გვ.255-258 (თანაავტ.)
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სამკურნალო თვისებების მიკრობიოლოგიური კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1991- თბილისის საქალაქო სან-ეპიდსადგური (საორგანიზაციო განყოფილების გამგე)
1991 -1992- თბილისის საქალაქო სანეპიდსადგური (კვების ჰიგიენის ცენტრალიზებული ლაბორატორიის გამგე).
1992- საქ.რესპუბლიკის ჯანდაცვისა და სოცურრუნველყოფის სამინისტრო(უფროსი სპეციალისტი)
1992 – 1996 - საქ. რესპ. ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო (უფროსი სპეციალისტი).
1995- მიღებულია დოცენტის თანამდებობაზე ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
1996 – 1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (სამედიცინო სამსახურის უფროსის მოადგილე).
1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (მთავარი სანიტარული ექიმი).
1997-2002- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (საგზაო ცენტრის უფროსი ექიმი).
2002 -2005- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” მთავარი ექიმი.
2005 – 2006- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” დირექტორის მოადგილე.
2006- ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
2006 -2007- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” საწარმოო ჰიგიენის განყოფილების უფროსის მოადგილე.
2007-2012- შპს”საქართველოს რკინიგზა” ფილიალი “მგზავრთა გადაყვანა”.
2006–2013- ასოცირებული პროფესორი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტში.
2013.–დღემდე- სრული პროფესორი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე, ფარმაციის დეპარტამენტში.