15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


თათია ტუსიაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 510

მობ : 595- 90 00 09
შიდა : 65-35
ელფოსტა : tusiashvilitatia@yahoo.com
განათლება :

სტუ, სილიკატური და ძნელადდნობადი მასალების ქიმიური ტექნოლოგია. 1989-1994
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1) Metal coordination compounds with pyrydine derivatives/ Georgian Technikal University, conference ``Compounds & Materials with Specific Properties``, 2007, gv. 52/ T. TSintsadze D. Lochoshvili M. TSintsadze D. Gulbani I. Gvelesiani I. Skhirtladze
2) Смектрофотометрическое исследование взаимодеиствия в системе молибден (VI) 2.3.4-триокси -4-сулфоазонафтол- гидрофобние амини/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2013 ტ13 N1გვ.24-27/ Г.В. Цинцадзе Р.А. Алиева К.С. Абдулаева Дж.И. Мирзаи Ф.М Чирагов Н.Т. Болквадзе Е.С Топурия
3) ჰექსამეთილენტეტრაამინთან(ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები / ქომიის სერია 2013 ტ39 N1-2/მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი ე.თოფურია გ.ცინცაძე ი.გველესიანი
4) masalebis analizis qimiuri da fizikur-qimiuri meTodebi(დამხმარე სახელმძღვანელო)/ teqnikuri universiteti,Tbilisi, 20091-79 gv./ g. cincaZe T. wivwivaZe n. imnaZe e. Tofuria
5) опрделние констант устоичивости комплексов некоторых перходных металов с азопроизводными ацетилацетона/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2011 t11 N3გვ.279-280/ Р.А. Алиева В.И. Марданова Ф.М. Чырагов Г.В. Цинцадзе Н.Т. Болквадзе
კვლევის სფერო :

ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები ამინოპირიდინთან და პირიდინკარბონმჟავების ამიდებთან (სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები )
სამუშაო გამოცდილება :

1996-2000 – სტუ, დასწრებული ასპირანტურა, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა
2002-2005 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, უფროსი ლაბორანტი
2006-2007 – სტუ, ტექნიკური სამუშაოების შესასრულებლად ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში
2007-2009 – სტუ,ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორანტი
2009-2013 – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასისტენტ პროფესორი
2013 – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების ორდენი N875 N07317 2013წ