ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


მაისურაძე მამუკა


თანამშრომლები

გვარი , სახელი თანამდებობა ტელ ელ-ფოსტა
კაპანაძე მარინა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
დგებუაძე შოთა უფროსი სპეციალისტი