ფაკულტეტი-სამშენებლო

დოქტორანტების და ხელმძღვანელების საყურადღებოდ!

24-02-2016
დოქტორანტების და ხელმძღვანელების საყურადღებოდ! ვისაც გსურთ ხელმძღვანელის შეცვლა , თანახელმძღვანელის დამატება, თემაში ცვლილებების განხორციელება,,გთხოვთ სასწრაფოდ წარმოადგინოთ განცხადება სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის ლ.კლიმიაშვილის სახელზე დ.ტაბატაძესთან (დოქტორანტმა, ხელმძღვანელმა, თანახელმძღვანელმა) შესაბამისი ცვლილებების დასაბუთებით,ასევე სათანადო დეპარტამენტის სხდომის ოქმის ამონაწერი აღნიშნული ცვლილებების შესახებ. სადისერტაციო საბჭო

სიახლეებში დაბრუნება