ფაკულტეტი-სამშენებლო

ფაკულტეტი-სამშენებლო

08 სექ

განცხადება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს
16 მარტ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 26 ივნისის №704 დადგენილებით
(შეტანილია ცვლილებები აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 12 დეკემბრის № 1014, 2013
წლის 16 დეკემბრის № 1015, 2014 წლის 28 მარტის №1125, 2014 წლის 4 ივლისის
№1215, 2014 წლის 25 ივლისის №1240, 2015 წლის 20 მარტის №1475, 2015 წლის 26
ოქტომბრის №1751, 2016 წლის 24 თებერვლის №1942 დადგენილებებით)

სიახლეები 1 - 5 სულ 57
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა