სტუდიის ნამუშევრები | Works of the Studio

ტრანსკრიფცია (2010)


ფოტო ტექსტის გადაწერა, დიალოგში შესვლა


მეტი...

Transcriptions (2010 )

Transcription, re-writing of a photographic text

more...რ/იდეები (2004 -)


ზედაპირის დისკურსი


მეტი...

Veils/Surfaces (2004 - )

The series explores a new paradigm for architecture in digital age: Veils/Surfaces.

more...ხაზ(რ)ები (2008)


მოცემული ფოტოტექტების კრიტიკული წაკითხვა დეკონსტრუქცია.


მეტი...

Lines/Ideas(2008)

Deconstruction - Critical Reading of photographic texts

more...τοποιησις - ტოპოიესის (2007)


τοποιησις - ადგილის კეთებაა, “მიწის” შექმნაა -”თავდაპირველის” განმეორებაა...


მეტი...

τοποιησις - Topoiesis (2007)

Poiesis - to make; Topos - Place. τοποιησις is making of place

more...1990 - 1993 წლის ნამუშევრები:


მასა, კედელი, სვეტი, კიბე, ჩარჩო. ციკლში:
დაბადება, დიალოგები, მეტამორფოზები, პარადოქსები, დასასრული


მეტი...

Works of the Studio
(1990 - 1993)

Architectural Themes - Mass, Wall, Column, Frame, Stairs in the cycle:Genesis, Dialogue, Metamorphoses, Paradox, Ending.


more...ვარიაციები თემაზე თავისუფლების მოედანი (1992)


ექვსი გრაფიკული და სიტყვიერი ნოველა თბილისის თავისუფლების მოედნის შესახებ.


მეტი...

Variations: Freedom Square (1992)


Architectural, Graphical and Textual variations on the freedon square in Tbilisi

more...პოეტიკა პროექტებში


საკურსო და სადიპლომო პროექტები შოთა ბოსტანაშვილის ხელმძღვანელობით


მეტი...

Poetics in Architectural Design


Diploma and course projects by the students of the studio;
prof. Shota Bostanashvili


more...
Logo