სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

06/07/2018

 სტუ-ს სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია

2018 წლის 7 ივნისს, 16:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში, გაიხსნება სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

http://gtu.ge/pdf/konf/konferencia_86_2018.pdf


 

სიახლეებში დაბრუნება