სახელმძღვანელო „არქიტექტურული მორფოლოგიის ზოგადი თეორია“ ავტორი შალვა გოგოლაძე

04/06/2018 სახელმძღვანელო „არქიტექტურული მორფოლოგიის ზოგადი თეორია“
ავტორი შალვა გოგოლაძე

2017 წელს გამოვიდა სახელმძღვანელო „არქიტექტურული მორფოლოგიის ზოგადი თეორია“. ავტორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის მეცნიერებატა დოქტორი შალვა გოგოლაძე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია არქიტექტურის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. მასში გაერთიანებულია ზოგადი ცნებები ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის შესახებ.


 

სიახლეებში დაბრუნება