ვახტანგ დავითაია: „ცხოვრების ფურცლები“ „ჩანაწერები“

04/05/2018 ვახტანგ დავითაია: „ცხოვრების ფურცლები“
 „ჩანაწერები“

2018 წელს გამოვიდა სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორის, აკადემიკოს ვახტანგ დავითაიას სამი წიგნი: „ცხოვრების ფურცლები“  წიგნი I , წიგნი II და „ჩანაწერები“.

„ცხოვრების ფურცლები“  „ვახტანგ დავითაიას პიროვნული ანარეკლია“ – წინასიტყვაობაში აღნიშნავს პროფესორი ელენე კალანდაძე. „კრებულში წარმოჩენილია ის აქტუალური საკითხები (მოვლენები), რომელიც აწუხებდა და დღესაც აწუხებს არქიტექტორებს, ზოგადად, ქართულ საზოგადოებას – მოვლენები, რომლებმაც დღეს ახალი ხასიათი შეიძინა.“

წიგნში „ჩანაწერები“ ავტორი გადმოგვცემს 50 წლის განმავლობაში სხვადასხვა გარემოებებში შესრულდა.

  


 

სიახლეებში დაბრუნება