ჩატარებული კლაუზურა - კონკურსის „ქაღალდის არქიტეტურა“

11/27/2017

კლაუზურა-კონკურსი „ქაღალდის არქიტექტურა“

2017 წლის 27 და 28 ნოემბერს სტუ-ს საგამოფენო დარბზში „უნივერსი“ მოეწყო 25 ნოემბერს სტუ -ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარებული კლაუზურა - კონკურსის „ქაღალდის არქიტეტურა“ ნამუშევრების გამოფენა და გამარჯვებულების გამოვლენა. ჟიურის გადაწყვეტილებით საპრიზო ადგილები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

თემა: „დროებითი საცხოვრისი იძულებით გადაადგილებულთათვის“

არქიტექტორთა კავშირის გრანპრი გადაეცა საქართველოს ტექნიკური უვერსიტეტის III კურსის   65113 ჯგუფის სტუდენტს ლევან ძეგვაშვილს. 

სიახლეებში დაბრუნება