არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

2017 წლის 12 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია

სიახლეებში დაბრუნება