საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

06/07/2019

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „არქიტეტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“

2019 წლის 7 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ნ. ნიკოლაძის სახ. სააქტო დარბაზში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.


 

სიახლეებში დაბრუნება