ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სახელი და გვარი

დაკავებული თანამდებობა

სამეცნიერო ხარისხი

ფოტო

ნინო ხაბეიშვილი 
Nino xabeishvili
ხარისხის ზრუნველყოფის 
სამსახურის 
უფროსი 

აკადემიური დოქტორი
ninoxabi@yahoo.com


მარინე ფარცხალაძე 
Marine Farcxaladze
მთავარი 
სპეციალისტი 

m.phartckhaladze@gtu.ge