დეპარტამენტები

603 დეპარტამენტი

.არქიტექტურის   საფუძვლების და თეორიის  დეპარტამენტი  603დეპარტამენტის  უფროსი  ვახტანგ ფირცხალავა           

არქიტექტურის   საფუძვლების და თეორიის  დეპარტამენტი  ფუნქციონირებს 2012 წლიდან დეპარტამენტი კოორდინაციას  უწევს საბაკალავრო  საგანმანათლებლო  პროგრამა ,,არქიტექტურის,, მოკლე  ციკლში განთავსებულ  საგანთა  ჯგუფს:  არქიტექტურის შესავალი, არქიტექტურული კომპოზიცია, არქიტექტურული გრაფიკა, არქიტექტურული მოდელირება, შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურული  კონსტრუქციები, არქიტექტურული ფიზიკა ,  არქიტექტურული ინფორმატიკა  და სხვა .

აკადემიური დეპარტამენტის პროფესორები ამასთანავე ხელმძღვანელობენ  პროგრამა ,,არქიტექტურის,, და პროგრამა ,,არქიტექტურათმცოდნეობის,,  სამაგისტრო და სადოქტორო თემატიკას

დეპარტამენტში   ფუნქციონირებს არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური პროექტირების ლაბორატორია.

უფროსი სპეციალისტი    ი. კოდუა.

სპეციალისტი  ზ. ყარალაშვილი

უფროსი ლაბორანტები : მ. მესხი, მ. გაგაძე

 

დეპარტამენტიში ასევე ფუნქციონირებს პროფესიული სწავლების  მოდულური  საგანმანათლებლო პროგრამა  სახელწოდებით  ,,არქიტექტორ  – ტექნიკოსი,, პროგრამის   კურატორია   ასოც. პროფ. მ.მაისურაძე

დეპარტამენტში  მოღვაწეობენ:

პროფესორები  ლ. ბერიძე,თ სანიკიძე, გ.მიქიაშვილი, ზ. ტიტვინიძე

 ასოც. პროფ. მ. დავითაია, მ. ძიძიგური, ქ. ბერეკაშვილი. ვ მუჯირი, გ. ნაცვლიშვილი,

 ბ ბერიშვილი,ნ. ჩაჩავა, ბ. გორგილაძე

 ასისტ. პროფესორები : გ. აბულაძე,გ. ბერიძე, გ მუხიაშვილი, მ. ლეკიშვილი. 

მოწვეული პროფესორი – გ.ყიფიანი

მოწვეული ასოც. პროფესორები:   მ. მალაღურაძე, ნ.ასათიანი,თ.ჭანტურია,გ.ცხოვრებაშვილი

უფროსი მასწავლებელი :  ვ. კლდიაშვილი,თ.გოგოლაძე, ლ. მეგრელიშვილი, ლ. ხვედელიძე.

მასწავლებლები:   ზ. შავაძე, ნ. ქიქოძე, თ. ლორთქიფანიძე, გ. კობიაშვილი.

დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტები    მ. გოგოლაძე ,  ნ. საყევრიშვილი.