07 ივნ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„არქიტეტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“
11 მაი

ვორქშოფი:

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის საინტერპრეტაციო ცენტრის კონცეფცია
24 აპრ

შემეცნებითი პროექტი:

„პარიზის ღვთიშობლის ტაძარი“
ყველა სიახლე

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი  • მეორე კურსი 2018/19 (ნაწილი 2). არქიტექტურული და ფერწერული ნიშნების დიალოგი. შტუდიები დავალებისთვის "პავილიონი"


ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტების
ტრენინგების სერია.


  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87–ე სერთაშორისო ღია სამეცნიერო კონფერენცია

http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brZ.01-09-1104.pdf