არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები

                                                                               
                                                         
                  
                                                                               

1. 21 მაისს 11 საათზე საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია "არქიტექტურისა და ქალაქთმენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 
ფოტო მასალა

2. 
2017 წლის 22 მაისს სტუ -ს არქიტექტურუის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდება ლექცია ბიმ ტექნოლოგიებზე და პარამეტრულ არქიტექტურაზე „BIM technologies Parametric dezign”. (C – 405 აუდიტორია, 14 საათი).
ლექციას გაუძღვება დოქტორი  მოჰამედ კოტბი (დუბაი) 

   

3. 

2017 წლის 27 აპრილს

საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდა სემინარი და ვორქშოფი თემაზე: ,,მდგრადი ურბანული განვითარების უზრუნველყოფა“.

სემინარს და ვორქშოფს გაუძღვა არქიტექტორი გიორგი გაბუნია.

ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღეს ფაკულტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებმა. სემინარის მსვლელობისას გაიმართა დისკუსია ქალაქის  განვითარების თანამედროვე მოდელებზე და პარადიგმებზე.

ფოტო მასალა


4. 2017 წლის 26 – 27 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტს Erasmus + STA Mobiliti - ის ფარგლებში ესტუმრენ მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ნორა ლომბარდინი და დოქტორანტი ელენა ფიორეტტო. 

ვრცლად


5. საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“


6.  სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრება ჩატარდება 2017 წლის 1 ივნისიდან 20 ივნისამდე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა 10 სთ. – 15 სთ. - მდე 306 C აუდიტორიაში.
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77,  I – C კორპუსი
საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 22 37 47; 599 514 819; 

7. დოქტორანტების საერთაშორისო კონფერენცია
დოქტორანტების და დოქტორანტურის საფეხურის ახალკურსდამთავრებულებისთვის 2017 წლის 28 – 30 სექტემბერს ქ. თბილისში ჩატარდება მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე:
http://phdconference2014.wixsite.com/dmr-ljubljana

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის თემატიკა ფოკუსირებულია კულტურათშორისი დიალოგის, იდენტობის, და კულტურული მრავალფეროვნების საკითხზე ხელოვნებაში. საორგანიზაციო კომიტეტი: 
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ლუბლიანას უნივერსიტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დეპარტამენტი, , რიეკას უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იკონოგრაფიული კვლევის ცენტრი, 
სპლიტის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი, ბელგრადის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი. 
კონფერენციის მხარდამჭერია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი