06 სექ

დისერტაციის დაცვა

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე შემდარი სადოქტორო დისერტაციების დაცვა (2018-2019 წწ.)
ყველა სიახლე

დისერტაციის დაცვა

09/06/2019                                                         2018 წელი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრარული ეკონომიკა“
1. გოიშვილი ზაზა


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია“
1. ხუბულავა ირინა
2. ლორთქიფანიძე დიმიტრი


                                                    2019 წელი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრარული ეკონომიკა“
1. ბარბაქაძე ზაზა
2. ბერიძე გოჩა


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „სასურსათო ტექნოლოგია“
1. საჩანელი თამარი


 

სიახლეებში დაბრუნება