აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

06 აპრ

ბრძანება N3/02

სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
16 ნოე

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის განცხადება

2015 წლის 1 დეკემბერს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე ჩატარდება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.
29 მაი

არჩევნებისათვის რეგისტრაცია

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის (13.05.2015) გადაწყვეტილების საფუძველზე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებისათვის რეგისტრაცია გამოცხადდეს ა/წ 15 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით. არჩევნები დაინიშნოს 29 ივნისს. არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლია აკადემიური დოქტორის ხარისხის მქონე ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს.


სიახლეები 1 - 3 of 3