საბაკალავრო პროგრამები

აგრარული ტექნოლოგია

აგრარული ტექნოლოგიააგრარული ტექნოლოგია