წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი - ჯემალ გახოკიძე


ჯემალ გახოკიძე

ელ.ფოსტა: senati@gtu.ge
ტელეფონი: (+995 99) 55 25 25

პირადი ინფორმაცია