წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები (დღის წესრიგი, ოქმი და გადაწყვეტილებები)
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები (დღის წესრიგი, ოქმი და გადაწყვეტილებები)

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები (დღის წესრიგი, ოქმი და გადაწყვეტილებები)


წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 8 თებერვლის N40 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N39 ჩატარდება 2018 წლის 12 იანვარს 12:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 12 იანვრის N39 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N38 ჩატარდება 2017 წლის 27 დეკემბერს 14:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N38 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 8 დეკემბრის N37 სხდომის დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N37 ჩატარდება 2017 წლის 8 დეკემბერს 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 6 დეკემბრის N36 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N36 ჩატარდება 2017 წლის 6 დეკემბერს 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 13 ნოემბრის N35 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N35 ჩატარდება 2017 წლის 13 ნოემბერს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 8 ნოემბრის N34 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N34 ჩატარდება 2017 წლის 8 ნოემბერს 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N33 ჩატარდება 2017 წლის 6 ოქტომბერს 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 6 ოქტომბრის N33 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 26 სექტემბრის N32 სხდომის დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017  წლის 10 აგვისტოს N31 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N31 ჩატარდება 2017 წლის 10 აგვისტოს 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017  წლის 31 ივლისის N30 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N30 ჩატარდება 2017 წლის 31 ივლისს 12:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 30 ივნისის N29 სხდომის დადგენილებები

აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) გაერთიანებული სხდომის დადგენილება N36 (სტუდენტისათვის სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით შეღავათის გაწევის წესი)

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 28 ივნისის N28 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 20 ივნისის N27 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N26 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N26 ჩატარდება 2017 წლის 31 მაისს 16:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 23 მაისის N25 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 10 მაისის N24 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N24 ჩატარდება 2017 წლის 10 მაისს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 3 აპრილის N23 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება N2 (საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადებების წარდგენის, განხილვისა და შეფასების წესი)

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 3 აპრილის N23 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 28 მარტის N22 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის N21 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N22 ჩატარდება 2017 წლის 28 მარტს 14:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N21 ჩატარდება 2017 წლის 17 თებერვალს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 25 იანვრის N20 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N19 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N20 ჩატარდება 2017 წლის 25 იანვარს 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N19 ჩატარდება 2016 წლის 28 დეკემბერს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 22 დეკემბრის N18 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 7 დეკემბრის N17 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N17 ჩატარდება 2016 წლის 7 დეკემბერს 14 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 4 ნოემბრის N16 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 2 ნოემბრის N15 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N15 ჩატარდება 2016 წლის 2 ნოემბერს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 29 ივლისის N14 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 21 ივლისის N13 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 29 ივნისის N12 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N13 ჩატარდება 2016 წლის 21 ივლისს 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N12 ჩატარდება 2016 წლის 29 ივნისს 12 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 20 მაისის N11 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 17 მაისის N10 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N11 ჩატარდება 2016 წლის 20 მაისს 13 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N10 ჩატარდება 2016 წლის 17 მაისს 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის N9 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 1-ლი აპრილის N8 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 29 ივნისის N12 სხდომის დადგენილება N1 (დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2016 წლის 18 იანვრის N99 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N37 ჩატარდება 2017 წლის 8 დეკემბერს 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N8 ჩატარდება 2016 წლის პირველ აპრილს 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 18 მარტის N7 სხდომის დადგენილებები

2016 წლის 15 მარტის N6 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 2 მარტის N5 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 9 თებერვლის N4 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 4 თებერვლის N3 სხდომის დადგენილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N7 ჩატარდება 2016 წლის 18 მარტს 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N5 ჩატარდება 2016 წლის 2 მარტს 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N3 ჩატარდება 2016 წლის 4 თებერვალს 14 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 3 თებერვლის N2 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N2 ჩატარდება 2016 წლის 3 თებერვალს 12 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 1-ლი თებერვლის N1 სხდომის დადგენილებები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N1 ჩატარდება 2016 წლის პირველ თებერვალს 14 საათზე


News 1 - 72 სულ 72
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად