ირინე მამალაძე

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ    მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

პირადი ინფორმაცია: 13.   02.   1959 წელი.
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.  

 

განათლება

 • 1976 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის 151-ე საშუალო სკოლა.
 • 1976- 1982 წწ- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. სამშენებლო ფაკულტეტი.
  კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი.
 • 1998-2001წწ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ეკონომიკის ფაკულტეტი. წარჩინებით
  კვალიფიკაცია: ეკონომისტი.


კვალიფიკაცია:    

 • 2009წ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია.
  მიენიჭა ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის სარისხი.
  გამოქვეყნებული აქვს 41 სამეცნიერო ნაშრომი, სამი სახელმძღვანელო, ერთი         სალექციო კურსი, ერთი მონოგრაფია.


სამუშაო გამოცდილება

 • 2017-იდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატენოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტი.ასოცირებული პროფესორი.
 • 2013 - 2017 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატენოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტი.ასოცირებული პროფესორი.
 • 2009-2013წწ   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს -ინჟინერინგის ფაკულტეტი.
  ასისტენტ პროფესორი.
 • 2006-2017წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. მიწვეული პედაგოგი.
 • 2004-2006წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. მასწავლებელი.
 • 1999-2004.წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.
  ლაბორანტი.
 • 1989-1995 წწ სსი ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ ტექნოლოგიური განყოფილების- მთავარი   სპეციალისტი.
 • 1986-1989 წწ სსი ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ . ტექნოლოგიური განყოფილების- უფროსი ინჟინერი.
 • 1982-1986 წწ სსი ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ . ტექნოლოგიური განყოფილების- ინჟინერი.
 • 1976-1979 წწ სსი ,, ქალაქპროექტი“ 4-ე არქიტექტურული სახელოსნო- სპეციალისტი.


ენების ცოდნა:

 • რუსული - თავისუფლად.

 • ინგლისური- საშუალოდ.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

          მობილური (+995) 555 73 44 88

          ელ. ფოსტა: mamaladze_irina@gtu.ge