მამუკა მაცაბერიძე

მამუკა მაცაბერიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სტუ-ს პროფესორი;
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე;
საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო საგამომცემლო საბჭოს წევრი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალ „სვეტიცხოველის“ მთავარი რედაქტორის მოადგილე; 
დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 1957 წელი, 9 დეკემბერი
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

განათლება და კვალიფიკაცია:
1975 წ. დაამთავრა ქ. თბილისის 62-ე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა; 

1975 - 1980 წწ. წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, მაპროფილებელი სპეციალობით: ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის კვალიფიკაცის მინიჭებით;

1980-1983 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირანტურა;

1983-1988 წწ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ა.ნ. ნესმეიანოვის სახელობის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტის რენტგენოსტრუქტურუკლ კვლევათა ლაბორატორიის მკვლევარ-სტაჟიორი და ამავე ინსტიტუტისა და საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ერთობლივი საკვლევი პროგრამის შემსრულებელი;

1990 წ. სადისერტაციო თემის დასახელება: პირიდინკარბონმჟავების ამიდების და იმიდაზოლის წარმოებულების მეტალებთან კოორდინაციული ნაერთების რენტგენოსტრუქტურული კვლევა.
გამოქვეყნებული აქვს 71 შრომა, 3 სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 32) 236 51 93
ელ. ფოსტა: m.matsaberidze@gtu.gemamuka_matsaberidze@yahoo.com