თამარ ლომინაძე

პროფესორი
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 1971 წლის 3 მაისი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი ქალიშვილი. 
განათლება:
1988-1993 წწ  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
1997-2001წწ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირნატურის განყოფილება;
2005 წ - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
2009 წ - სერტიფიცირებული ექსპერტი ელექტრონულ სწავლებაში (e-Learning).
სამუშაო გამოცდილება:
1993 – 1997  წწ  - შპს ”პიკი”, ინფორმაციული განყოფილების მენეჯერი;
1999 – 2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი მსაწავლებელი;
2005 - 2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2009 წლიდან  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი;
2011 წლიდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი .
სამეცნიერო ნაშრომები:

  1. როექტების განრიგის შექმნა, მართვა და კონტროლი MS Project Professional გარემოში // საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2007;
  2. მენეჯერული ეკონომიკა // საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008;
  3. სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისათვის // საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2009

მონოგრაფია

  1. დისტანციური სწავლების ორგანიზება LMS MOODLE // საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008;
  2. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები // საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2009
  3. 45-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. 899 181769
t.lominadze@gtu.ge
TLominadze@yahoo.com
T.Lominadze@mygtu.info