ლევან იმნაიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი;
დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით.
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 2 მარტი 1954 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ქალიშვილი.
განათლება:
1971 წ. - დაამთავრა სოფ.შუხუთის (ლანჩხუთის რ-ნი) საშუალო სკოლა;
1976 წ. - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, გამომთვლელი მანქანების სპეციალობა;
1976 წ. - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელის სპეციალობა.
კვალიფიკაცია:
1997 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
2006 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი;
გამოქვეყნებული აქვს 107 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 2 მონოგრაფია; არის 46 გამოგონების ავტორი; მისი უშუალო ხელმძღვანელობით და თანავტორობით შესრულებული და დანერგილია მრავალი საინჟინრო პროექტი ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საკითხებში;
სამუშაო გამოცდილება:
1977-1982 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამეურნეო თემის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი;
1983-1985 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გამოთვლითი ტექნიკის სპეციალური საკონსტრუქტორო-კვლევითი ბიურო, წამყვანი ინჟინერი, უფროსი მეცნიერ მუშაკი;
1986 - 1990 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამეურნეო თემის უფროსი მეცნიერ მუშაკი;
1990-1992 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ მუშაკი;
1993-2005 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ოპტოელექტრონული გამომთვლელი საშუალებების სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ მუშაკი;
2005-2006 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული სისტემების და ქსელების კათედრა, დოცენტი;
2006-2009 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი;
2009 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი;
1999 წ.-დან დღემდე - შ.პ.ს. „ენერგოსერვისი“, დირექტორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (899) 10 09 73 begin_of_the_skype_highlighting            (899) 10 09 73      end_of_the_skype_highlighting;
ელ. ფოსტა:
l.imnaishvili@gtu.ge 
limn54@gmail.com 
limn-54@mail.ru