ლერი გვასალია

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
პირადი ინფორმაცია: 
დაბადების თარიღი: 15 სექტემბერი 1935 წელი 
ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული, ყავს ორი ქალიშვილი და ხუთი შვილიშვილი.
განათლება:
1953 წელს დაამთავრა ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა; 
1958 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ-ტექნოლოგის კვალიფიკაცია;
1967 წელს დაამთავრა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა.
კვალიფიკაცია: 
1968 – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი; 
1993 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი; 
პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებული აქვს 140-ზე მეტი  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 5 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. 12 გამოგონების და 1 პატენტის ავტორია.   
სამუშაო გამოცდილება:
რუსთავის ქიმიური კომბინატი; უფროსი მეაპარატე, ცვლის უფროსი, საამქროს უფროსის მოადგილე – 1958-1962 წ.
სამეცნიერო-საპროექტო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი “პტნიიმე”; უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი – 1962-1964 წ.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი; ასპირანტი, წამყვანი ინჟინერი – 1964-1969 წ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ასისტენტი, დოცენტი, კათედრის გამგე (2006 წლიდან მიმართულების ხელმძღვანელი), სრული პროფესორი – 1969 წ.-დღემდე.
რუსთავის ს/ს “აზოტი”; სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (შეთავსებით) – 1998-2002 წ.
ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მოწვეული პროფესორი (შეთავსებით) – 1999-2006 წ.
საკონტაქტო ინფორმაცია:   
ტელ: 599 98 14 58,  233 42 86 
ელ. ფოსტა: 
lerigv@hotmail.com lerigva@posta.ge