ლალი ღოღელიანი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
Sigma-Xi ამერიკელ მეცნიერთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი;
საქართველოს ეროვნული ენერგეტიკული აკადემიის წევრი;
საერთაშორისო ეკოლოგიური აკადემიის წევრი;
ჰიდრავლიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი;
მეცნიერ და ინჟინერ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (IWISE)
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 31 მარტი 1944 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
განათლება:
1961-1967 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი;
კვალიფიკაცია:
1974 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1993 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი;
99 სამეცნიერო სტატიისა და 2 მონოგრაფიის ავტორი;
10 საერთაშორისო პროექტის კოორდინატორი;
სამუშაო გამოცდილება:
1968 წ. - სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ”ჰიდროპროექტი”, ინჟინერი;
1968-1974 წწ. - კავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ-მუშაკი;
1974-1993 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი;
1998-2002 წწ. – ენერგეტიკისა და ჰიდროსაინჟინრო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
1997-2005 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი;
1999-2006 წწ. - ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
2000 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გალერეა ”უნივერსის” ხელმძღვანელი;
2005 –2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სალიცენზიო კომისიის წევრი;
2005 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფორმებისა და განათლების საკოორდინაციო საბჭოს კოორდინატორი;
2005 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, ჰიდრო-საინჟინრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
2005 წლიდან დღემდე - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული გამოცდების საპროცედურო კომისიის წევრი; 
2005 წლიდან დღემდე - საქართველოს პარლამენტი, განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი, სოციალური კომიტეტის წევრი;
2006 წლიდან დღემდე - პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 899 70 44 99 begin_of_the_skype_highlighting            899 70 44 99      end_of_the_skype_highlighting;
ელ. ფოსტა: 
lali_gtu@gtu.ge