საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ძიძიგური გიორგის მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემები


ძიძიგური გიორგი

ელ.ფოსტა: z.dzidziguri@gtu.ge

განათლება