დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM)

საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით

დასრულებულიკონკურსები 

სლოვაკეთის რესპუბლიკა

ესპანეთი

თურქეთი

გერმანია

საფრანგეთი

იტალია

ლიტვა

პოლონეთი

პორტუგალია