საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დებულება მართვის ორგანოების არჩევნების ჩატარების შესახებ