საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტუ-ს განვითარების გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა (2012-2018)